TABAK Niederlande Teil 4

Sigaren- en Tabaksfabriek L. van BEETHOVEN

Bewijs van een Gewoon Aandeel     500 Gulden   
# 05
1926
Gravenhage

Info:
Sigaren- en Tabaksfabriek L. van BEETHOVEN

Bewijs van een Preferent Aandeel    500 Gulden   
# 06
1926
Gravenhage

Info: Kapital 60'000 Gulden, 10 x Preferent + 110 Gewoon Aandeel.
SIGARENFABRIEK BORNEO v/h C.A. SPRUIJT

Bewijs van Aandeel     500 Gulden   
# 97
1917
Gouda

Info: Kapital 250'000 Gulden, 500 Aandeel
SIGARENFABRIEK "FLEVO"

Bewijs van Gewoon Aandeel     1000 Gulden   
# 26
1914
Utrecht

Info:
SIGARENFABRIEK "FLEVO"

6 % Preferent Aandeel     1000 Gulden   
# 19
1916
Utrecht

Info:
SIGARENFABRIEK "FLEVO"

6 % Preferent Onder-Aandeel     500 Gulden   
# 6 A
1916
Utrecht

Info:
SIGARENFABRIEK "FLEVO"

6 % Preferent Onder-Aandeel     500 Gulden   
# 6 B
1916
Utrecht

Info:
SIGARENFABRIEK "FLEVO"

Preferent Aandeel     1000 Gulden   
# 12
1916
Utrecht

Info:
SIGARENFABRIEK "FLEVO"

Preferent Onder-Aandeel     500 Gulden   
# 2 A
1916
Utrecht

Info:
SIGARENFABRIEK "FLEVO"

6 % Preferent Aandeel     1000 Gulden   
# 44
1920
Utrecht

Info:
SIGARENFABRIEK "HOLLAND"

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# Blankette
1926
Gravenhage

Info: Kapital 130'000 Gulden
Sigarenfabriek "Universum" te Maassluis

Bewijs van Aandeel     250 Gulden   
# 153
1912
Maassluis

Info:
Sigaretten- en Tabaksfabriek A.N. BOGDANOFF & Co.

Bewijs van Aandeel     500 Gulden   
# 0055
1923
Gravenhage

Info:
SOBEL'S TABAKSHANDEL

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 013 Specimen
1937

Info: Kapital 100'000 Gulden, 100 Aaandelen
S.A. des Plantations de Deli-Modea

Wisnstbewijs   
# 07094
1910
Gravenhage

Info:
Stoom Tabak- en Sigarenfabriek "de Tabaksplant"
voorheen Firma G.RIJKMANS & ZOON te Steenwijk

Bewijs van Volgestort Aandeel     1000 Gulden   
# 20
1906
Steenwijk

Info: Kapital 130'000 Gulden, 130 Aandeelen
STEUR's TABAKSHANDELMAATSCHAPPIJ

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 204  Serie B
1926
Amsterdam

Info: Kapital 250'000 Gulden, Serie A 50 Aandeel, Serie B 200 Aandeelen
Sumatra Plantage Maatschappij

Bewijs van Aandeel     250 Gulden   
# 0572
1910
Amsterdam

Info:
TABAK EXPORT COMPAGNIE

Bewijs van Aandeel     5000 Gulden   
# Specimen
1921
Amsterdam

Info:
Tabak-Handelmaatschappij v/h Hans Schünemann & Co.

Bewijs van Gwoon Aandeel     1000 Gulden   
# Specimen
1921
Amsterdam

Info:
Tabak-Handelmaatschappij v/h Hans Schünemann & Co.

Bewijs van Preferent Aandeel     500 Gulden   
# Specimen
1921
Amsterdam

Info:
TABAK-MAATSCHAPPIJ "AMSTERDAM"

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 45
1887
Amsterdam

Info: Kapital 300'000 Gulden, 300 Aandeelen
TABAK-MAATSCHAPPIJ "ARENDSBURG"

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# Blankette  Serie 8
1931
Rotterdam

Info:
TABAK-MAATSCHAPPIJ "ARENDSBURG"

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# Specimen  Serie 10 No. 246
1932
Rotterdam

Info: überdruckt mit 1956
Tabak=Maatschappij "Batu Puteh"

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 109
1915
Rotterdam

Info:
TABAK-MAATSCHAPPIJ "KRAPOH"

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 0797
1906
Amsterdam

Info:
TABAK-MAATSCHAPPIJ "KRAPOH"

Bewijs van Deelgerechtigdheid     1000 Gulden   
# 0682
1922
Amsterdam

Info: Specimen auch vorhanden
TABAK-MAATSCHAPPIJ "KWALA - PESSILAM"

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# Specimen
1899
Amsterdam

Info:
TABAK-MAATSCHAPPIJ LIMA POELOEH

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 65
1907
Amsterdam

Info:
Tabak-Maatschappij "LIMAUMANIS"

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# Specimen
1896
Amsterdam

Info:
TABAK-MAATSCHAPPIJ "SAKOEDA"

Recepis Gewoon Aandeel     100 Gulden   
# Specimen
1896
Amsterdam

Info:
TABAK-MAATSCHAPPIJ "SAKOEDA"

Recepis Preferent Aandeel     1000 Gulden   
# Specimen
1896
Amsterdam

Info:
Tabak-Maatschappij "SAKOEDA"

Bewijs van Aandeel     100 Gulden   
# 55 B
1896
Amsterdam

Info:
Tabak-Maatschappij "SILINDA"

Bewijs van Aandeel     2500 Gulden   
# 23 Serie A
1890
Amsterdam

Info:
Tabak-Maatschappij "Soelingan"

Bewijs van Aandeel     500 Gulden   
# 509  Derde Serie
1899
Rotterdam

Info:
TABAKMAATSCHAPPIJ  WEINTHAL & Co.

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 45
1921
Rotterdam

Info:
TABAKMAATSCHAPPIJ  WEINTHAL & Co.

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 002
1942
Rotterdam

Info:
TABAKMAATSCHAPPIJ  WEINTHAL & Co.

Bewijs van Preferent Aandeel     1000 Gulden   
# 013
1942
Rotterdam

Info:
TABAKSMAATSCHAPPIJ  DELI - ASAHAN

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 164  Serie B
1886
Amsterdam

Info:
TABAKSMAATSCHAPPIJ  DELI - ASAHAN

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 276  Serie C
1888
Amsterdam

Info:
Tabaks-Cultuur Maatschappij "Balangan"

Oprichters-Aandeel       
# 83
1898
Amsterdam

Info:
TABAKSHANDEL J. LUB Jr.

Bewijs van Aandeel     1000 Gulden   
# 004
1929
Amsterdam

Info: Kapital 200'000 Gulden, 200 Aandeel
TABAKSHANDEL "H.L.C. KRUSE"

Obrichtersbewijs 
# 17
1921
Amsterdam

Info:
TABAKSHANDEL voorh. FRANZ EILEBRECHT

Bewijs van Aandeel           500 Gulden
# Specimen
1939
Amsterdam

Info: Kapital 10'000 Gulden
TABAKSINDUSTRIE v/h GEBR. PHILIPS

Bewijs van Preferent Aandeel       1000 Gulden
# Specimen
1917
Maastricht

Info:
TABAKSINDUSTRIE v/h GEBR. PHILIPS

Winstbewijs           1000 Gulden
# Specimen
1917
Maastricht

Info:
TABAKS - UNIE

Recepis Vier Gewoone Aandeelen     4 x 250 Gulden
# 1733
1920
Amsterdam

Info:
TABAKS - UNIE

Certificaat Gewoone Aandeel    100 Gulden
# 0003
1920
Amsterdam

Info:
TABAKS - UNIE

Bewijs van Aandeel    250 Gulden
# 0152
1920
Amsterdam

Info:
TABAKS - UNIE

Bewijs van Aandeelen    4 x 250 Gulden
# 3225-3228
1920
Amsterdam

Info:
TABAKS - UNIE

Certificaat  7 % Obligatie     1000 Gulden
# Specimen
1922
Amsterdam

Info:
TABOR  Union des planteurs et exporteurs de tabacs d'Orient

Bewijs van Aandeel      1000 Gulden
# Specimen
1924
Amsterdam

Info:
Tamiang Tabak-Maatschappij

Winstbewijs         1, no par value
# 01766
1901
Amsterdam

Info:
Tamiang Tabak-Maatschappij

Winstbewijs           5, no par value
# 05011 - 05015
1901
Amsterdam

Info:
Tamiang Tabak-Maatschappij

Winstbewijs         10, no par value
# 09001 - 09010
1901
Amsterdam

Info:
TAMIANG TABAK-MAATSCHAPPIJ

Aandeel        50 Gulden
# 1417
1901
Amsterdam

Info:
TAMIANG TABAK-MAATSCHAPPIJ

Aandeel        50 Gulden
# 3403
1903
Amsterdam

Info:
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Certificaat TIEN gewone aandeelen      10 x 25.0 $
# Specimen
1950
Amsterdam

Info:
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Certificaat TIEN gewone aandeelen      10 x 12,5 $
# Specimen
1960
Amsterdam

Info:
THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Certificaat TIEN gewone aandeelen      10 x 6,25 $
# Specimen
1962
Amsterdam

Info:
VAN NELLE - STANDARD BRANDS LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE N.V.

Aandeelbewijs       1000 Gulden
# Specimen
1963
Rotterdam

Info:
VAN NELLE - STANDARD BRANDS LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE N.V.

Aandeelbewijs       500 x 1000 Gulden
# Specimen
1963
Rotterdam

Info:
Vereenigte Deli - Maatschappijen

Certificaat           100 Gulden
# Specimen
1953
Amsterdam

Info:
Vereenigte Deli - Maatschappijen

Certificaat           500 Gulden
# Specimen
1953
Amsterdam

Info:
Vereenigte Deli - Maatschappijen

Certificaat           1000 Gulden
# Specimen
1953
Amsterdam

Info:
Vereenigte Hollandsche Sigarenfabrieken.

Bewijs van Aandeel      1000 Gulden
# 1655
1918
Culenborg

Info:
Vereenigte Hollandsche Sigarenfabrieken.

Bewijs van Aandeel      1000 Gulden
# 3078
1920
Culenborg

Info:
VEREENIGDE HOLLANDSCHE SIGARENFABRIEKEN

Certificaat      100 Gulden
# 24
1944
Rotterdam

Info:
VEREENIGDE NEDERLANDSCHE TABAKHANDEL

Bewijs van Onder-Aandeel      5000 Gulden
# Specimen
1917

Info:
VEREENIGDE NEDERLANDSCHE TABAKHANDEL

Bewijs van Aandeel      100'000 Gulden
# Specimen
1917

Info:
Vereenigde Sneeker Tabaksfabrieken

Bewijs van Aandeel      1000 Gulden
# 5
1922
Sneek

Info: Blanketten vorhalden
VEREENIGDE VORSTENLANDSCHE CULTUUR - MAATSCHAPPIJ N.V.

Bewijs van Winstaandeel      1/31254 Anteil
# 00832
1937
Amsterdam

Info:
VEREENIGDE VORSTENLANDSCHE CULTUUR - MAATSCHAPPIJ N.V.

Calim-Coupon      50 Gulden
# 08347
1937
Amsterdam

Info:
VEREENIGING TER BEHARTIGING DER BELANGEN, N.V. TABAKS-UNIE

Certificaat 7 % Obligatie        1000 Gulden
# Blankette
1922
Amsterdam

Info:
VEREENIGING TER BEHARTIGING DER BELANGEN, N.V. TABAKS-UNIE

Certificaat 7 % Obligatie        1000 Gulden
# 1928
1922
Amsterdam

Info:
VERKOOPLOKAAL "FRASCATI"

Bewijs van Aandeel      100 Gulden
# 1797
1954
Amsterdam

Info:
VERKOOPLOKAAL "FRASCATI"

Bewijs van Tien Aandeelen      10 x 100 Gulden
# 0611-0620
1950
Amsterdam

Info:
Welsink's Sigarenhandel

Bewijs van Aandeel      500 Gulden
# 001
1907
Amsterdam

Info:
Zuid-Afrikaansche Tabak Maatschappij

Bewijs van Aandeel      1000 Gulden
# 106 Serie A
1896
Rotterdam

Info:
ZWEEDSCHE LUCIFER MAATSCHAPPIJ

Recepis 5 Aandeelen B     100 Gulden
# 3533  Letter L
1927
Amsterdam

Info: